Motor Toshiba IE3 chân đế 6 cực 0.75KW- 55KW

Liên hệ

Danh mục: